better workflows

Flere starter som selvstændige – Bliv mere sikker på succes med workflow software

Erhverv Nyheder

I Danmark har vi længe været stolte af de mange store virksomheder, der har deres oprindelse i vores land. Vi fortæller os selv, at vi er et iværksætterland, og at vi bliver nødt til at forlade os på vores ideer fremfor de råstoffer, der ikke er at finde i vores relativt fattige undergrund. Der i i vid udstrækning også korrekt. Studier viser i hvert fald, at Danmark scorer i top, når det kommer til iværksætteri.

Når vi fortæller os selv, at vi er et iværksætterland, så kan det altså være, at der faktisk er noget om det. Det viser sig i hvert fald, at de relativt lette regler og brede rammer for virksomheder betyder, at vi sågar tiltrækker virksomheder fra udlandet. Vigtigst af alt er det dog, at danskere føler sig trygge nok til at faktisk at turde det relativt farlige liv som iværksætter. Ofte sætter man både bolig og formue på spil, når man forsøger at starte en virksomhed op. Det er ikke sikkert, at nær så mange ville turde det, hvis ikke der var et socialt sikkerhedsnet.

Hvad er workflow software og hvorfor er det vigtigt?

Den slags kan vi se på tallene, og det politiske fokus på iværksættere i nyere tid har yderligere øget antallet, der prøver lykken. Andelen der faktisk lykkes kunne dog godt være højere. Det kan politikerne dog ikke hjælpe med. Det kan til gengæld workflow software fra for eksempel https://www.encode.eu/ og lignende teknologiske fremskridt.

Workflow software dækker over mange ting, men i ganske korte træk er det en fælles betegnelse for en række programmer, der alle har til hensigt at gøre din arbejdsproces mere overskuelig. Der findes workflow software til både små selvstændige og større virksomheder, og hvis du er en af de mange danskere, der har taget springet som iværksætter, kommer du forhåbentlig til at bruge begge dele.

Sådan lykkes flere iværksættere

Starter du med at bruge workflow software, er der i hvert fald langt større chance for, at du vil lykkes med, hvad du prøver på. Som iværksætter er der nemlig mange ting, man skal have i hovedet. I starten skal man være både produktudvikler, sælger og chef. Så kan det være en ganske god ide at bruge en form for workflow software til at overskueligere alle de forskellige arbejdsopgaver og søge for, at der ikke er noget, der bliver glemt. Har du tæt samarbejde med klienter, er det også workflow software, der vil kunne lade dig overskue workflow software.

Tro dog ikke, at workflow software bliver mindre vigtigt, når du en dag forhåbentlig får gjort virksomheden stor. Tværtimod bliver det kun mere vigtigt at kunne delagtiggøre dine medarbejdere i jeres mange projekter og for dit vedkommende at kunne overskue, hvordan disse føres ud i livet. Som en ny virksomhed i vækst, er det sværeste for dig som iværksætter, der tidligere har stået for alt, at give slip og lade andre tage roret. Det er nemlig sådan, man er en god iværksætter go bidrager positivt til Danmarks image som et iværksætterland.