Arbejdsmiljøloven

Har du styr på arbejdsmiljøloven?

Nyheder

Har du egentlig styr på arbejdsmiljøloven? Det er en lov der blev vedtaget allerede i 2019 og måske har du allerede hørt om den? Det er i hvert tilfælde nødvendigt hvis du har en virksomhed med ansatte, hvortil der kommer særlige krav og lovgivning der skal overholdes. Til trods for at det er virksomhedens ansvar at have styr på arbejdsmiljøloven, så skal både arbejdsgivere, ledere og ansatte følge den til punkt og prikke samt de dertilhørende bekendtgørelser da en overtrædelse kan føre til bøder. Du kan se formålet og bestemmelserne indenfor arbejdsmiljøloven på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/ der i bund og grund er sat til verden for at skabe gode forhold, der er både sikre og sunde for alle der går på arbejde. 

Arbejdsmiljøloven indeholder krav til arbejdspladsen

Arbejdsmiljøloven er lavet for at det skal være trygt og sikkert at komme på arbejde. Derfor er der også både en rammelovgivning der beretter om de betingelser der skal opfyldes i forhold til sikkerheden, ligesom at der er rammelovgivning der fortæller noget om arbejdsmiljøet og den samfundsmæssige og sociale udvikling på arbejdspladsen. Her er der bekendtgørelse og vejledninger der har til formål at gøre det nemt for virksomhederne og arbejdsgiverne at skabe de bedste betingelser for arbejdspladsen og dens ansatte. 

Det er virksomheden der har ansvaret for at følge reglementerne 

Det er virksomheden der har ansvaret for at have kendskab og oplyse relevansen af arbejdslovgivningen. Det er derfor også vigtigt som virksomhed, at du holder dig ajour med rammelovgivningen, der skal tilpasses til din virksomhed, da den hele tiden ændrer sig løbende. Du kan få detaljerede oplysninger omkring hvordan arbejdsmiljøloven skal have mål i forhold til forskellige arbejdsmiljøer. 

Det er arbejdstilsynet der skal følge op på lovgivningen 

Det er arbejdstilsynet der har ansvaret for at følge op på, om den rammelovgivning der er på området bliver fulgt. Det er også arbejdstilsynet der hermed har ansvaret for at hjælpe og vejlede virksomhederne til at finde den rette vej indenfor rammerne. Hvis der er større problemer der skal rettes op på i forskellige brancher, er det her brancheorganisationerne der er behjælpelige med at udarbejde materiale og vejledninger der skal sikre bedre arbejdsforhold og arbejdsmiljø. 

Der er nu mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Den nye arbejdsmiljølov der kom på banen efter en bred politisk aftale og enighed i 2019, har et betydeligt støre fokus på det psykiske arbejdsmiljø, end hvad der gjorde sig aktuelt tidligere. Her har det psykiske arbejdsmiljø for første gang nogensinde fået deres helt egen bekendtgørelse der skal sikre, at alle har det godt når de går på arbejde og ikke kun i forhold til sikkerhed, men også i forhold til sundhed, hvor det psykiske aspekt ligeledes spiller ind. Det er ikke længere nødvendigt at finde de forskellige vejledninger til et sundt psykisk arbejdsmiljø, da det hele nu er samlet i en enkelt bekendtgørelse, der skal gøre det mere overskueligt for virksomhederne og arbejdsgiverne at skabe de helt rette betingelser for dem selv og alle deres medarbejdere.