mødebooking

Vækst din forretning med mødebooking

Erhverv Nyheder Oplevelser

Din virksomhed har brug for kunder for at kunne eksistere, men også for at vækste. Det siger sig selv. Der skal handles varer eller serviceydelser, før der kan komme penge i kassen. De penge, du som virksomhedsejer skal bruge til at betale virksomhedens faste og variable omkostninger, som for eksempel råvarer og lønomkostninger. Og penge, som du skal kunne trække ud af virksomheden til at dække dine egne private omkostninger så som husleje, forbrugsudgifter, mad og til personlige ting. Prisen for dine varer og tjenesteydelser skal altså sættes med en fornuftig dækningsgrad. Prisen må dog ikke være så høj, at den ikke matcher markedsprisen, og at kunderne ikke vil betale den. Så bider det nemlig sig selv i halen, og du får ingen varer eller tjenesteydelser solgt.    

Tør du selv mødebooke?

At få fat i kunderne kan være svært. Særligt hvis dit produkt eller tjenesteydelse kræver afholdelse af kundemøder. De fleste virksomhedsejere er naturligvis specialister på deres kerneydelse. Der er dog et flertal af virksomhedsejere, som ikke er specialister i salg, og derfor ansætter de ofte en sælger eller et salgsteam til at varetage den opgave. Mødebooking kan ligeledes være en vanskelig opgave for mange. Det kan være rigtig svært ganske uopfordret at ringe ud til potentielle kunder. Der er mange skrækhistorier om, hvor meget skæld ud man kan få. Det sker i virkeligheden. Det tager modet fra de fleste, og mange tør ikke at kaste sig ud i en ny opringning. Det resulterer i, at virksomheden ikke får genereret nye kunder, og derved ikke har mulighed for at vækste.    

mødebooker

Få professionel hjælp til din mødebooking  

Hvis du som virksomhedsejer står i sådan en situation, kan du med fordel kontakte et professionelt telemarketingsbureau. De kan hjælpe dig med at skaffe møder, som kan føre til nye kunder. De sætter sig grundigt ind i din virksomhed og i dit behov. Call-listen genereres ud fra dine kriterier optimeret med telemarketingsbureauet ekspertise og erfaring. På den måde sikres du, at der blive booket kundemøder, som du rent faktisk får noget ud af. Der bliver nemlig booket kvalitetsmøder. Konsulenterne jagter ikke kunden, og de hører efter, hvad kundeemnet siger. Alle har prøvet at blive ringet op af en ”pistolsælger”, som bare plaprer ud fra sit manuskript og kun har sin provision for øje. De lytter på ingen måde og vil kun give din virksomhed dårligt omtale. Sådan skal det absolut ikke være. Bureauet vil være din virksomheds ansigt udadtil, og det skal gøres professionelt. Derfor vil et ordentligt kvalitetsbureau også spørge grundigt ind til, hvorfor dit firma er unikt, og hvad der skal sælges ind på. Hvilket indvendinger bliver der typisk brugt, når du forsøger at sælge produktet ind, er også rigtig vigtigt. Og til sidst, men ikke mindst skal viden om produktet være 100% på plads. Typisk vil bureauet efter et par dages arbejdes invitere dig ind til at overvære konsulenternes arbejde, når de ringer på din virksomheds vegne. Professionel mødebooking er derfor en overvejelse værd, når du ønsker vækst i din virksomhed.